SKYFILM

Dokončené pořady

- 2002 -

Přebal pořadu: Lesník a příroda

Lesník a příroda

Snímek se soustřeďuje na jeden z nejdůležitějších aspektů lesnické práce: představuje ochranu biotopů a ekosystémů jako přirozenou součást činnosti lesních hospodářů. Tím nabourává přežívající mýtus o nesmiřitelnosti hospodářského využívání lesa a ekologického pohledu na svět.

- 2001 -

Přebal pořadu: Čehovická oáza

Čehovická oáza

Snímek dokumentuje proces budování regionálního biocentra v Čehovicích na základě schváleného návrhu komplexních pozemkových úprav. Realizaci tohoto modelového projektu předcházela celá řada intenzivních jednání, projektová příprava a rozsáhlé směny pozemků. Projekt poskytuje vyjímečný příklad spolupráce řady partnerů jak ze státní správy resortů zemědělství a…

Přebal pořadu: Přírodou města Brna

Přírodou města Brna

Autoři videopořadu představují zvířecí spoluobyvatele nejrůznějších městských lokalit, tak jak se s nimi může člověk setkat v průběhu celého roku. Často atraktivní záběry živočichů hnízdo poštolky na balkoně panelového domu, netopýří kolonie za obrazem v obývacím pokoji, mláďata sýkorek v poštovní schránce, leguán na…

Přebal pořadu: Barvy a tvary (Arboreta Křtiny a Řícmanice)

Barvy a tvary (Arboreta Křtiny a Řícmanice)

Krása tvarů a barev dřevin je ohromující. Ve sledu ročních období, v paralelách druhových i stanovištních je lze sledovat uprostřed Moravského krasu v arboretech Školního lesního podniku Masarykův les Křtiny Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně. S historií křtinského a řícmanického arboreta, s…

- 2000 -

Přebal pořadu: Žízeň lesa

Žízeň lesa

Videosnímek přibližuje řešení problémů umělé obnovy vodního režimu v lužních lesích. Revitalizace měnily charakter velké části výměry lesního závodu Židlochovice, a to od jižních okrajů města Brna přes Lednici a Břeclav po Hodonín. K obnově vodního režimu v lesích bylo realizováno za posledních deset…

Přebal pořadu: Za ozvěnami lesa

Za ozvěnami lesa

Lidská společnost vytvářela po staletí soustavný tlak na lesy.Toto dlouhodobé působení vytvořilo dnešní vzhled krajiny i lesních porostů. V uplynulých desetiletích se našli lesní hospodáři, kteří dokázali vypěstovat lesní porosty schopné plnit všechny funkce lesů. Lesy České republiky, s.p. na jejich práci navazují a…

Přebal pořadu: Lesy České republiky

Lesy České republiky

Státní podnik Lesy České republiky se od svého založení snaží systematicky seznamovat veřejnost s náplní své práce. Tento dokument ukazuje, jak se lesní hospodáři starají o naplnění základních funkcí lesa. Informuje o tom, jak vedle tradičních lesnických činností nabývají na významu péče o vodní…

Přebal pořadu: L.V.A. viděti….

L.V.A. viděti….

Pořad představuje Lednicko – valtický areál, který je chráněn UNESCEM, a přesto to není skanzen. Je to území, v němž je mnoho přírodních rezervací, a přesto se v něm hospodaří. Do krajiny pod lednickým minaretem je možno jezdit za rekreací i poučením všeho druhu…

- 1998 -

Přebal pořadu: Revitalizace na jižní Moravě

Revitalizace na jižní Moravě

V rámci programu revitalizace říčních systémů bylo na jižní Moravě od roku 1992 dokončeno více než 150 revitalizačních akcí, na které bylo ze státního rozpočtu uvolněno 125 mil.Kč. Tak jak byly různorodé motivace jednotlivých investorů a technické řešení jednotlivých staveb, byl nakonec rozmanitý výsledný…

Přebal pořadu: Komáří ráj

Komáří ráj

Přestože komáři patří mezi nejznámější a nejobávanější druhy hmyzu, lidé o jejich životě a významu v přírodě vědí velmi málo. Od nepaměti se proti komárům brání a používají přitom různé metody a prostředky. Komáří kalamita se stala průvodním jevem červencových záplav v roce 1997,…

- 1997 -

Přebal pořadu: Obnova mokřadů pod Pálavou

Obnova mokřadů pod Pálavou

Snímek volně navazuje na pořad Lužní lesy nad Soutokem. Přibližuje dlouholetou spolupráci ochranářů, lesníků a vědců při záchraně jedinečných společenstev luhů v nivě dolních toků Moravy a Dyje. Pořad vysvětluje význam vody pro vznik a život lužního lesa, obsahuje unikátní záběry jeho obyvatel jak…

Přebal pořadu: Než zašumí les

Než zašumí les

Videopořad seznamuje s tématikou původního genofondu lesních dřevin.Provází diváka přirozenými lesními společenstvy od lužních lesů až po horské smrčiny. Samostatná kapitola je věnována borům. Snímek přibližuje záměr lesníků zvyšovat podíl listnatých dřevin v nově zakládaných lesích, více využívat přirozené obnovy lesních porostů, ale i…

Přebal pořadu: Příroda Uherskohradišťska – zvířena

Příroda Uherskohradišťska – zvířena

Krajina Uherskohradišťska je velice členitá a pestrá s celou řadou dobře zachovaných vodních i suchozemských biotopů. Dolnomoravský úval s řekou Moravou představuje odedávna významnou trasu pro šíření nejrůznějších živočichů z jižní Evropy a horské hřebeny Bílých Karpat jsou západní hranicí výskytu celé řady horských…

Přebal pořadu: Strážnice

Strážnice

Město Strážnice leží v Dolnomoravském úvalu v podhůří Bílých Karpat. V minulosti patřila Strážnice mezi největší moravská města a zastávala důležité místo v obranném systému země. Dnes je Strážnice známá především jako centrum folklóru a každoroční dějiště mezinárodního folklórního festivalu.

Přebal pořadu: Kraj lesů, vod a strání

Kraj lesů, vod a strání

Kraj lesů, vod a strání severovýchodně od Brna tvoří romantické území, které si oblíbila řada umělců pro inspirativní schopnost přírodních krás. Ke zvýšení obecného povědomí k tomuto kraji přispívá i tento videopořad, který nás také seznamuje s unikátním Lesnickým slavínem a osobitým půvabem lesa.