SKYFILM

Dokončené pořady

- 2023 -

Zasaďme se o stromy

Mít a nebo nemít ve městě pod okny vysazené stromy? Mají pravdu ti, kteří si užívají bydlení uprostřed zeleně s vůní květů, za zpěvu ptactva a přírodou na dosah? Nebo spíš ti, kterým vadí spadané listí a chtěli by raději místo stromů parkovací místa…

Kámen a štětec

Putování krajinou s malířem Adamem Kašparem, kterého fascinuje kámen a geologie. Mezi skalami jesenických hor se obratně proplétá mladík se zvláštním nákladem. Kromě krosny a fotoaparátu si Adam Kašpar nese skládací malířský stojan, sadu štětců a zásobu barev. Málokdo by v něm hádal uznávaného malíře,…

- 2022 -

Tajemné stromy na Pohansku

Staré mohutné stromy nás fascinují – chráníme je, obdivujeme, kreslíme, fotografujeme. V dokumentu putujeme za starými stromy v krajině v okolí soutoku Moravy a Dyje a snažíme se odpovědět na otázky s nimi spojené. Proč právě tady jich je tolik a v rekordních velikostech?…

- 2021 -

Přebal pořadu: Půda nad zlato

Půda nad zlato

Skoro tři čtvrtiny zemědělské půdy u nás nevlastní ten, kdo na ní hospodaří. Jednou z příčin nedobrého stavu zemědělské půdy v České republice je nezájem vlastníků – propachtovatelů půdy o její stav. Miliony vlastníků zemědělské půdy se starají hlavně o výši nájmu a mnohdy ani neví,…

- 2019 -

Přebal pořadu: Z kraje Praděda a krále Ječmínka

Z kraje Praděda a krále Ječmínka

„Náš film je o tom, že příroda a pohádka mají k sobě blízko. V obou žijí pohádkové bytosti a dějí se zázraky…“ Úvodními slovy komentáře dokumentárního snímku z Kraje Praděda a krále Ječmínka se divák stává účastníkem výpravy za krásami přírody Olomouckého kraje. Jak je patrno již…

Přebal pořadu: Nech půdu žít

Nech půdu žít

Dokument Nech půdu žít poutavým způsobem seznamuje širokou veřejnost s nezastupitelnou rolí půdních organismů na tvorbě půdních agregátů a tím i na utváření vlastností půdy. Připomíná význam žížal a způsoby navracení organické hmoty do půdy. Překvapuje sdělením o „obchodování„ mezi kořeny rostlin a mikroby. Objasňuje…

- 2018 -

Přebal pořadu: Krajina pro včely

Krajina pro včely

Úbytek včel a dalších opylovačů znamená, že člověka čekají problémy. Včely nejsou jen producenty medu a dalších zdravých látek. Opylováním se starají o třetinu našich potravin a většinu přírodních vitamínů. Udržují rozmanitost rostlinných druhů. Bez včel by byl náš život chudší. Naštěstí jsou možnosti,…

Přebal pořadu: Nejbližší krajina

Nejbližší krajina

O volných dnech míříme často do dalekých krajin, či přírodních krajin. Za poznáním, za odpočinkem, za krásou. Jaký je však náš vztah k nejbližší krajině, ke krajině v které se pohybujeme každodenně? Téměř tři ze čtyř obyvatel naší země žijí ve městech, nejbližší krajinou je tedy…

- 2017 -

Přebal pořadu: Živý plášť planety Země – GEODERMA

Živý plášť planety Země – GEODERMA

Půda provází život na Zemi a člověk by na této planetě bez ní nemohl existovat. Vzácná nebo obyčejná, živá či neživá, ztrácená a nenahraditelná. Co dnes vlastně o půdě víme? A jak s tímto poznáním nakládáme? Jak se člověk stará o pokožku naší matky Země,…

Přebal pořadu: Zdravější krajina

Zdravější krajina

Dokumentární zastavení u hospodářů, kteří využívají zemědělskou půdu v souladu s ochranou životního prostředí. Na místa, kde se dokázali domluvit zemědělci s přírodovědci a ochránci přírody tak, aby neutrpěla ani produkce plodin, ani kvalita krajiny.

- 2016 -

Přebal pořadu: Obrázky z Podyjí

Obrázky z Podyjí

Je u nás jen velmi málo oblastí, kde se zachovala příroda v celé své pestrosti a kráse. Národní park Podyjí je jedním z takových klenotů, druhové bohatství je díky jeho poloze zcela výjimečné. Snímek provází diváka časem i prostorem jedinečné „galerie“, kterou na jihozápadě Moravy vytvořila…

Přebal pořadu: ŠUMAVA – voda a les v obrazech

ŠUMAVA – voda a les v obrazech

Cílem filmu je ukázat Šumava skrytou, Šumavu, která není vidět na první pohled. Vzpomenout, že ji takto zblízka, důvěrně, osobitě viděli básníci, prozaici, grafici, kterých si vážíme. Viděli podobné věci: dramatické děje i klidná harmonická zátiší, odrazy a hry světel a barev, živoucí scenérie. Druhým cílem je…

Přebal pořadu: Krajina pro motýly

Krajina pro motýly

Bílé Karpaty patří k nejbohatším lokalitám motýlů u nás. V letech 2011-2016 probíhalo jejich sledování na obou stranách pohoří v rámci projektu LIFE. Zapojilo se do něj 34 odborníků, kteří po tři roky zkoumali každý měsíc od dubna do září lokality od Strážnice po…

- 2015 -

Přebal pořadu: Cesta podzemní vody

Cesta podzemní vody

Voda je samozřejmou a zdánlivě běžnou součástí našeho života. Zejména podzemní voda má pro člověka velký význam jako voda pitná, než se však dostane na místo spotřeby v našich domácnostech, má před sebou dlouhou cestu. Dlouhou, zajímavou a někdy ne zcela probádanou. Poodhalme tajemství této…

Přebal pořadu: Cestou suchých potoků

Cestou suchých potoků

Sucho. Fenomén mnoha tváří, který přichází plíživě a často zpočátku bez povšimnutí. Jenže to, co s sebou přináší, může mít dalekosáhlé následky. Obrací na ruby naše zaběhané stereotypy uvažování o krajině i o jejích tepnách – potocích a řekách. Během sucha v nich zaniká život tisíců krásných stvoření jako jsou…