SKYFILM

Nech půdu žít

Přebal pořadu: Nech půdu žít

Dokument Nech půdu žít poutavým způsobem seznamuje širokou veřejnost s nezastupitelnou rolí půdních organismů na tvorbě půdních agregátů a tím i na utváření vlastností půdy. Připomíná význam žížal a způsoby navracení organické hmoty do půdy. Překvapuje sdělením o „obchodování„ mezi kořeny rostlin a mikroby. Objasňuje podmínky šíření pancířníků, chvostoskoků, mnohonožek, stonožek a dalších zástupců edafonu.

Vznik, údržba a správné fungování půdy není možné bez půdních organismů. Armáda mikrobů i drobných půdních živočichů je tak našim nejlepším spojencem, který navíc pracuje zadarmo a zcela spolehlivě. Proto se vyplatí pečovat o půdu a krajinu takovým způsobem, abychom jim v tom nebránili. Ušetří nám spoustu nákladů a starostí. Pomáhají totiž řešit tak zásadní problémy, jakými jsou výživa lidstva nebo klimatická změna.

Problémy s naší půdou a její strukturou nevyřeší nakonec nikdo jiný než ti co na ní hospodaří. Vlastníci, nájemci, zemědělci. Půdní organismy jim v tom mohou výrazně pomoci, stejně jako přirozené procesy. Stačí jim poskytnout organickou hmotu jako stavební materiál a zdroj energie a také správnou strukturu krajiny. Záleží jenom na nás jest-li jim dáme šanci. Je to konec konců i šance pro nás pro všechny.

Dokument Nech půdu žít nabízí volné pokračování vyprávění o životě v půdě. Předcházející dokument GEODERMA – živý plášť planety Země představil vybrané zástupce edafonu, objasnil jejich význam pro rozklad organické hmoty a končil sdělením o nutnosti půdní organismy krmit.

Oběma dokumenty provází půdní biolog, osvědčený vypravěč doc. RNDr. Ladislav Miko, Ph.D.

Scénář: Ladislav Miko, Milan Vacek

Režie: Ladislav Miko, Ivan Stříteský

Délka pořadu: 26 min.

Odkaz na ČSFD.

Celý pořad najdete na YouTube.

Stránky pořadu na webu ČT.

Rok dokončení: 2019

Zpět