SKYFILM

Členovci

Výukový pořad Členovci je určen pro žáky základních škol a studenty středních škol a učilišt. Pořad rozdělený do tematických kapitol má výborné předpoklady pro využití ve výuce vlastivědy, přírodopisu, biologie, ekologie apod.

LOV A POZOROVÁNÍ
ŽIVOT S ČLENOVCI
OCHRANA A CHOVY
VYCHÁZKY ZA ČLENOVCI
ŽIVOTNÍ STRATEGIE

DVD si klade za cíl seznámit studenty s říší členoveů tak, jak to učebnice neumožňují. Z pěti filmů se lze naučit, jak členovce lovit a pozorovat i jak je chránit a chovat; dozvědět se, jak členovci některé lidské profese inspirují a jiným zase škodí, a také zjistit mnoho zajímavých detailů z jejich životních strategií. Jednotlivé filmy jsou dále strukturovány na menší celky, které je možné využít jako kratší projekce ke konkrétním tématům.

Záběry byly natáčeny po celé České republice v průběhu let 2007-2008. Komentář byl konzultován s řadou odborníků z vědeckých a akademických pracovišt, mimo jiné Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně, Univerzity Palackého v Olomouci, Entomologického ústavu ČAV v Českých Budějovicích a Muzea Vysočiny Jihlava.

LOV A POZOROVÁNÍ ČLENOVCŮ

Výběr kapitoly:

Načítání video přehrávače…

Film je tvořen částmi Lov a Pozorování. Průvodce zoolog Roman Zajíček předvádí jednotlivé metody odchytu členovců, radí, jak členovce pozorovat, kde je nalézt, jak je nalákat či jak je fotit…

Délka pořadu 25 minut.

ŽIVOT S ČLENOVCI

Výběr kapitoly:

Načítání video přehrávače…

Film se skládá z částí Profesní život s členovci a Nepříjemní členovci. Pojednává o tom, jak členovce chránit, proč a jak je chovat, jaký je profesní život s členovci pro entomologa, lesníka či zemědělce, k čemu jsou členovci kriminalistům, jak škodí v muzeu, jací jsou členovci jako parazité a přenašeči a jak se jim dá čelit…

Délka pořadu 31 minut.

OCHRANA A CHOVY ČLENOVCŮ

Výběr kapitoly:

Načítání video přehrávače…

Film zahrnuje části Ochrana a Chovy. Seznamuje s principy ochrany, ochranou mravenců, ságy, páchníků, s chovem raků, jasoňů, čmeláků, včel…

Délka pořadu 27 minut.

VYCHÁZKY ZA ČLENOVCI

Výběr kapitoly:

Načítání video přehrávače…

Film obsahuje tři části: Z údolí na vrchol hor. Z města do lesa a Za dazulí, majkou a mravkolvem. S malířem Liborem Vojkůvkou a jeho synem Tomášem projdeme různými biotopy, na nichž se setkáme s rozmanitými členovci.

Délka pořadu 44 minut.

ŽIVOTNÍ STRATEGIE ČLENOVCŮ

Výběr kapitoly:

Načítání video přehrávače…

Film nabízí části Pestrost barev a tvarů, Obranné strategie a Komunikace, rozmnožovací strategie.

Délka pořadu 34 minut.