SKYFILM

Cesta ke kameni

Na této stránce naleznete informace o jednotlivých dílech z cyklu dokumentů Cesta ke kameni, který jsme dokončili v roce 2013. Zároveň si zde můžete objednat DVD s kompletním cyklem pořadů „CESTA KE KAMENI“.

ZKAMENĚLÉ STOPY
CESTA ZA ZLATEM
KAMENY V POHYBU
TRAŤ HLEDAČŮ TRILOBITŮ
PRVNÍ SETKÁNÍ S KAMENEM
KÁMEN A ŽIVOTNÍ CESTA
PODPISY V KRAJINĚ
PO MOKRÉ STOPĚ
OBJEDNAT DVD

Druh objednávky

   - objednávka organizace (školy, úřady, ekologickovýchovná pracoviště ...)
   - osobní objednávka

Fakturační a dodací údaje

*Položky vyznačené tučně jsou povinné.

x 150,-  = 150,- 

Uvedená cena je včetně poštovného a DPH.

3 + 4 =

Zkamenělé stopy

Načítání video přehrávače...

Kde zkamenělé stopy hledat, jak vznikají, co všechno je z nich možné vyčíst, čemu jejich znalost pomáhá? Na tyto a další otázky odpovídá skvělý vypravěč doktor Radek Mikuláš z Geologického ústavu AV ČR. Pro poznání zkamenělých stop vybral jedinečné lokality z celého území ČR. Postupně jsme s kamerou navštívili řeku Moravu pod Strážnicí, písečnou dunu zvanou Osypané břehy nedaleko Bzence, starý les pod Troskami, štěrkovnu na středním Labi, les s prokřemenělými kmeny stromů v Podkrkonoší, muzeum araukaritů (zkamenělého lesa) v Lounech, sprašovou rokli u Zeměch, české Pompeje v Doupovských horách u vsi Dětaň, kostel svatého Michala v Olomouci, lom Dalov v Oderských vrších, lom Olšovec u Hranic na Moravě, lom Bzová v Bílých Karpatech, povrchový hnědouhelný důl Bílina a botanickou zahradu v Praze Tróji se stopou dinosaura.

Pro Ty, kteří rádi okouzlují svými znalostmi, v dokumentu zaznějí vědecké názvy zkamenělých stop spirodesmos, dictyodora, diplocraterion, zoophycos.

Délka pořadu 20 minut.

Cesta za zlatem

Načítání video přehrávače...

Jak vyrazit na zlato, na kterých místech zlato hledat, odkud se zlato vzalo, jak se zlato rýžuje, o čem hovoří velikost a tvar zlatinek, o tom a dalších svých zkušenostech vypráví trojnásobná mistryně světa v rýžování zlata, sympatická geoložka Veronika Štědrá z České geologické služby. Dozvídáme se, že zlato je v českých potocích skoro všude, jen je zlata někde víc a někde míň. Nejbohatší místa se prozradí svými názvy: Zlatý potok, Jílové, Všenory, Šerpina, Zlaté hory, Zlátenka … Během cesty za zlatem nám Veronika připomene co je to zlaté rouno a prozradí nám, v čem spočívá kouzlo putování po zlatých stopách.

Abychom pochopili co nejvíce o vzniku a pohybu samotného zlata v přírodě a úskalích jeho hledání, natáčeli jsme na soutoku Sázavy a Vltavy, ve středočeském "Klondiku", na zlatonosném Bojovském potoce, u keltských hradišť, v odvodňovací důlní štole, na zlatonosných říčních terasách mezi hrůbaty neboli sejpy, v Muzeu v Jilovém u Prahy a v Muzeu zlata v Novém Kníně. Viděli jsme zlato v rukách mistra pozlacovače i vestavěné do památek včetně Pražského hradu.

Délka pořadu 18 minut.

Kameny v pohybu

Načítání video přehrávače...

Průvodcovství dokumentem o osudu pískového zrna se ujal výborný vypravěč doktor Libor Kunte ze Střední zahradnické a zemědělské školy v Děčíně – Libverdě. Vědomostí o kamenech měl stejně jako většina z nás. Ale vyptal se geologů Jakuba Šafránka a Zuzany Vařilové. Na nejzajímavější místa nás přivedl a o naši bezpečnost se staral znalec pískovcových skal Českého Švýcarska fotograf Václav Sojka. Díky Václavovým znalostem jsme se dostali na nejkrásnější vyhlídky do kaňonu Labe, projeli jsme společně soutěskou Kamenice, vystoupali jsme pod převisy, kde poprvé člověk hledal úkryt a bezpečí. Především nám však ukázal místa, která sama hovoří o tom, že pískovcové skály jsou mnohem mladší než samotná písková zrna, a na místa dokazující podmořskou etapu pískové anabáze. Ocitli jsme se na lokalitách s otisky mořských škeblí, se zkamenělými stopami po lezení neznámých mořských živočichů a na místě se zkamenělými mořskými čeřinami vysoko ve skalách.

Průvodce pořadem doktor Libor Kunte si pro lepší pochopení pohybu skal a koloběhu písku v geologickém čase připravil model hor a mořské zátoky a přivedl nás společně s jedinou skalní četou v České republice až k Pravčické bráně.

Délka pořadu 17 minut.

Trať hledačů trilobitů

Načítání video přehrávače...

Jeli jste někdy tratí hledačů trilobitů? Tak jsme nazvali železnici, která prochází vápencovým údolím Berounky na jihozápad od Prahy směrem k Berounu. Na výlet za zkamenělinami Vás zve následovník přírodovědce Joachima Barranda paleontolog Národního muzea doktor Vojtěch Turek, který se věnuje poznávání života v prvohorních mořích více jak 50 let. Provede vás zkamenělým korálovým útesem na vrchu Zlatý kůň u Koněprus s proslulými jeskyněmi. V lomu Kosov u Králova Dvora nám ukáže živočichy, kteří se zde postupně vystřídali v období siluru před 330–320 milióny let. V Kosořské rokli společně přičichneme k vůni prvohorního moře a v Luhu u Skryjí se nám podaří najít trilobita.

Ocitneme se také v Národním muzeu těsně před jeho rekonstrukcí. Vlastně dnes již na historických záběrech uvidíte suterénní depozitáře, badatelny a výstavní sály muzea v takové podobě jak je již nikdo ve skutečnosti nespatří. Dozvíte se, co jsou vůdčí a typové zkameněliny. Uvidíte, jak se připravuje muzejní výstava, ale hlavně velké množství zkamenělých živočichů předchůdců druhů, se kterými se setkáváme dnes.

Délka pořadu 17 minut.

První setkání s kamenem

Načítání video přehrávače...

Chcete si vyzkoušet, jaký je Váš vztah ke kamenům? Stačí spolu s námi vyjít s geologem doktorem Alešem Bajerem z Lesnické a dřevařské fakulty v Brně na několik míst, kde setkání s kamenem nebo cesta k němu může být obzvlášť překvapivá i dobrodružná. Dotkneme se nejdříve kamenů na známé mineralogické burze v Tišnově, ukážeme kde hledat polodrahokamy ve Žďárských vrších, objevíme mnoho stop po zatím poslední mořské záplavě na jižní Moravě, překvapíme Vás, co všechno je možné vyčíst ze štěrkových náplav řek a z hornin použitých na starých kamenných stavbách.

Délka pořadu 17 minut.

Kámen a životní cesta

Načítání video přehrávače...

Proč mít pochopení pro kámen, jak si najít cestu ke kameni, proč se kamene dotknout a další se postupně dozvídáme od akademického sochaře Petra Váni, sochaře Radomíra Dvořáka, kastelána Marka Hanzlíka, geologa Jana Čurdy a majitele opuštěného lomu Josefa Votrubce.

Jejich slova doprovází záběry práce kameníků na Pražském hradě, kostelíku v Čečovicích nedaleko Plzně, přeměny horniny v sochu Jaroslava Haška v Dolním Městě na Vysočině, záběry hradu Lipnice, okolí Moravské Třebové a unikátního mineralogického naleziště Kozákov v Českém ráji.

Délka pořadu 17 minut.

Podpisy v krajině

Načítání video přehrávače...

Dokumentem šíříme dobrou zprávu o proměnách české krajiny a o lidech, kterým na světě kolem nás záleží. Z mnoha míst, kde se lidé o krajinu ve svém okolí starají, jsme vybrali mokřady v Božicích u Znojma, činnost společnosti Sagittaria se sídlem v Křelově u Olomouce, záchrannou stanici volně žijících živočichů Pasíčka na Chrudimsku, výstavbu žabochodu u obce Těrlicko na Karvinsku, obnovu zámeckého parku Kačina, proměny panelákového sídliště v Novém Lískovci v Brně a naučné stezky v hornickém muzeu na vrchu Landek u Ostravy. O možnostech péče o krajinu a o tom kdo by se měl o krajinu starat, jsme se dověděli v občanském sdružení Manner se sídlem v Bohdalicích nedaleko Vyškova. Zde jsme byli s kamerou při slavnostním odhalování sochy Moai z Velikonočního ostrova, vysazování biocentra a při bahnění a stříhání ovcí na pastvině.

Délka pořadu 27 minut.

Po mokré stopě

Načítání video přehrávače...

Ještě nedávno jsme se chovali tak, že měla voda důvod bát se nás. Dnes napravujeme, co jsme svou nepromyšlenou činností způsobili a získáváme k ní respekt. Jsou místa, kde je lidem význam vody pro člověka jasný již dnes.To dokládají projekty, ze kterých jsme čerpali informace a záběry do dokumentu o vzájemném ovlivňování člověka a vody.

Jednalo se o projekt řešící zkvalitnění předpovědi srážek Českým hydrometeorologickým ústavem, dále monitorovací a výstražný systém na Labi v Mělníku, suchý poldr v městysi Stařeč u Třebíče, revitalizaci řeky Svratky, zlepšení kvality vody v Brněnské přehradě a výstavbu čističky odpadních vod v Uherském Brodě a ve Sloupu na Blanensku.

Délka pořadu 23 minut.