SKYFILM

ŠUMAVA – voda a les v obrazech

Načítání video přehrávače...
Přebal pořadu: ŠUMAVA – voda a les v obrazech

Cílem filmu je ukázat Šumava skrytou, Šumavu, která není vidět na první pohled. Vzpomenout, že ji takto zblízka, důvěrně, osobitě viděli básníci, prozaici, grafici, kterých si vážíme. Viděli podobné věci: dramatické děje i klidná harmonická zátiší, odrazy a hry světel a barev, živoucí scenérie. Druhým cílem je ukázat Šumavu jako krajinu, v které je všudypřítomnou voda, jako krajinu, která má schopnost či dar vodu držet i vydávat. Existuje mnoho lineárně vyprávěných filmů o Šumavě, kde divák uvidí krásná známá i méně známá šumavská místa v rozsáhlých celcích, divák je má rád, ale zároveň ho nijak zvláště nepřekvapí. Chtěli jsme nabídnout jiný pohled, jiné souvislosti než časové a prostorové, paralely pohybů, tvarů a barev. Krása mikrokrajin je stejně poutavou jako je krása makrokrajin. Chceme vytvořit prostor pro přemýšlení nad cykličností času, opakováním přírodních dějů i nad tím, že pohled člověka na přírodu a krajinu není kontinuem, v paměti člověka se k sobě skládá viděné a prožité často právě podle barev, vůní, tvarů či situací s místem spojených, nikoliv podle ročních období a místopisných souvislostí. Chtěli jsme ukázat, že na Šumavě může návštěvník uvidět více než to, co najde v průvodci, a že i když se mu nepoštěstí vidět rysa, může se radovat ze svítání či námrazy na stéblech…

Délka pořadu: 12 min.

Rok dokončení: 2016

Zpět