SKYFILM

Krajina pro včely

Přebal pořadu: Krajina pro včely

Úbytek včel a dalších opylovačů znamená, že člověka čekají problémy. Včely nejsou jen producenty medu a dalších zdravých látek. Opylováním se starají o třetinu našich potravin a většinu přírodních vitamínů. Udržují rozmanitost rostlinných druhů. Bez včel by byl náš život chudší. Naštěstí jsou možnosti, jak včelám pomáhat. Našli jsme s kamerou včelaře, zastávající různé profese, kteří vysévají a vysazují rostliny pro výživu včel, pro jejich lepší kondici a imunitu. Přeměňují kousky krajiny na kvetoucí pastvu pro včely.   Dokument představuje podnikatele, který na svém pozemku založil druhově bohatý les. Agronoma, co využívá ministerstvem zemědělství podporované vysévání nektarodárných biopásů na polích. Dalšího agronoma, který osévá několk set hektarů orné půdy dlouho kvetoucími meziplodinami a který přeměnil zahradu a humna v políčka, na kterých pěstuje kvetoucí rostliny od jara do podzimu. Geologa jenž v průmyslovém areálu proměnil intenzivně obhospodařované trávníky v druhově bohaté květnaté louky. Novináře, který za sklenku medu přesvědčil zemědělce k osetí pole svazenkou a pohankou. Revírníka, který s lesními dělníky zvyšuje v lese množství pastvy pro včely. A konečně řezbáře, který vytvořil pro obce pod Buchlovem kláty, po vzoru starobylých vyřezávaných úlů, pro ozdobu ale I skutečný chov včel. Motivační dokument připomíná, že prostředí zdravé pro včely je zdravé i pro člověka.

Scénář: Milan Vacek

Režie: Ivan Stříteský

Délka pořadu: 26 min.

Odkaz na ČSFD.

Celý pořad najdete na YouTube.

Stránky pořadu na webu ČT.

Rok dokončení: 2018

Zpět