SKYFILM

Živý plášť planety Země – GEODERMA

Přebal pořadu: Živý plášť planety Země – GEODERMA

Půda provází život na Zemi a člověk by na této planetě bez ní nemohl existovat. Vzácná nebo obyčejná, živá či neživá, ztrácená a nenahraditelná. Co dnes vlastně o půdě víme? A jak s tímto poznáním nakládáme? Jak se člověk stará o pokožku naší matky Země, o Geodermu? Na tyto otázky odpovídá průvodce dokumentem půdní biolog Ladislav Miko.

Zásadním činitelem, který půdu spoluvytváří je život. Blízko nás v půdě žijí statisíce druhů organismů nejrůznějších tvarů a velikostí. Přesto je pořádně téměř nikdo neviděl. A právě do pozoruhodného mikrosvěta půdy a půdních organismů, nás zavede náš průvodce. Setkáme se v něm s bizarním prostorem obývaném bakteriemi, houbami, žížalami, mravenci, mnohonožkami, stonožkami a dalšími živočichy i s organismy, viditelnými pouze pod zvětšovacím sklem nebo mikroskopem, jako jsou chvostoskokové, pancířníci, hmyzenky, vidličnatky, drobnušky, roupice či miniaturní plži. Stejně jako v africké savaně lvy a gepardy i zde, v půdě, zahlédneme dravé a rychlé predátory: stonožky, zemivky, dravé roztoče, drabčíky, střevlíky, štírky, pavouky a další. Ti všichni se podílejí na tvorbě půdy rozkladem organické hmoty. Bez půdních organismů a bez neustálé konfrontace zrodu a zániku by nebylo půdy, bez půdy a mrtvé organické hmoty by odumřely půdní organismy, zajišťující, že svět kolem nás není jen mořem odumřelé biomasy. V něm bychom nepřežili ani my lidé. A přesto člověk, nejednou v dobré víře, zabraňuje těmto životodárným procesům, které krátkodobě mohou člověka omezit v jeho potřebách, ale v dlouhodobém horizontu jsou podmínkou i jeho života.

Je třeba, aby Geoderma, plášť naší Země, zůstala životodárnou strukturou a tady úrodnou půdou. Co pro to musíme udělat?

Na to se pokouší odpovědět dokument z tvůrčí dílny SKYFILMU, jehož kameramani nasnímali svět „pod našima nohama“, ale přesto anebo právě proto svět nám zdánlivě nesmírně vzdálený, ale hodný našeho poznání a pochopení, aby i příští generace měly při životní pouti na této planětě vždy „pevnou a živou půdu pod nohama“.

Scénář: Ladislav Miko

Režie: Ladislav Miko, Ivan Stříteský

Délka pořadu: 26 min.

Odkaz na ČSFD.

Celý pořad najdete na YouTube.

Rok dokončení: 2017

Zpět