SKYFILM

Příroda Uherskohradišťska – zvířena

Přebal pořadu: Příroda Uherskohradišťska – zvířena

Krajina Uherskohradišťska je velice členitá a pestrá s celou řadou dobře zachovaných vodních i suchozemských biotopů. Dolnomoravský úval s řekou Moravou představuje odedávna významnou trasu pro šíření nejrůznějších živočichů z jižní Evropy a horské hřebeny Bílých Karpat jsou západní hranicí výskytu celé řady horských karpatských druhů. Z těchto důvodů je fauna Uherskohradišťska velice bohatá. V pořadu je zachyceno 85 druhů živočichů, pro tento region charakteristických. Vedle vzácných a ohrožených živočichů uvidíte i druhy hojné, s nimiž se dosud běžně setkáváme. U všech je titulkem uvedeno jejich pojmenování. Mimo to jsou zde ukázky základních zoologických metod sběru a odchytu živočichů. Pořad je rozdělen do tří částí. První z nich představuje ty druhy zvířat, které žijí v obcích a městech včetně druhů chovaných člověkem. Druhá část pojednává o fauně vodních biotopů, třetí o fauně biotopů suchozemských.

Rok dokončení: 1997

Zpět