SKYFILM

Lesy České republiky

Přebal pořadu: Lesy České republiky

Státní podnik Lesy České republiky se od svého založení snaží systematicky seznamovat veřejnost s náplní své práce. Tento dokument ukazuje, jak se lesní hospodáři starají o naplnění základních funkcí lesa. Informuje o tom, jak vedle tradičních lesnických činností nabývají na významu péče o vodní toky, ochrana přírody a podpora rekreačních aktivit.

Rok dokončení: 2000

Zpět