SKYFILM

Obnova mokřadů pod Pálavou

Přebal pořadu: Obnova mokřadů pod Pálavou

Snímek volně navazuje na pořad Lužní lesy nad Soutokem. Přibližuje dlouholetou spolupráci ochranářů, lesníků a vědců při záchraně jedinečných společenstev luhů v nivě dolních toků Moravy a Dyje. Pořad vysvětluje význam vody pro vznik a život lužního lesa, obsahuje unikátní záběry jeho obyvatel jak z říše rostlinné tak z říše živočišné. Jsou zde vysvětleny pojmy charakteristické pro dané území – měkký a tvrdý luh, hrůdy, periodická jarní tůň, umělé povodňování a obnova luk. Natáčení videopořadu probíhalo v polesích Břeclavský Horní les, Pohansko, Soutok, Tvrdonice, v lokalitách Palachy, Varadínek, Košárské louky a dalších, v přírodních rezervacích Křivé jezero, Sekulská Morva, Stibůrkovská a Hnátkovská jezera.

Délka pořadu: 29 min.

Rok dokončení: 1997

Zpět