SKYFILM

Žízeň lesa

Přebal pořadu: Žízeň lesa

Videosnímek přibližuje řešení problémů umělé obnovy vodního režimu v lužních lesích. Revitalizace měnily charakter velké části výměry lesního závodu Židlochovice, a to od jižních okrajů města Brna přes Lednici a Břeclav po Hodonín. K obnově vodního režimu v lesích bylo realizováno za posledních deset let osm revitalizačních projektů. Každý projekt musel řešit konkrétní podmínky a potřeby, které si vyžádaly různé řešení. Již dnes lze vidět první kladné změny. Celkem bylo vybudováno 164,6 kilometrů kanálů, 70 stavítek a 81 ha vodních ploch. K zajímavým problémům patří například umělé povodňování i úkoly spojené s přípravou funkčních manipulačních řádů pro trvalé zachování jednoho z nejcennějších aluviálních území ve střední Evropě. K cenným informacím patří i informace o zdrojích k financování investic., které zde již dosáhly 65 milionů korun.

Rok dokončení: 2000

Zpět