SKYFILM

Za ozvěnami lesa

Přebal pořadu: Za ozvěnami lesa

Lidská společnost vytvářela po staletí soustavný tlak na lesy.Toto dlouhodobé působení vytvořilo dnešní vzhled krajiny i lesních porostů. V uplynulých desetiletích se našli lesní hospodáři, kteří dokázali vypěstovat lesní porosty schopné plnit všechny funkce lesů. Lesy České republiky, s.p. na jejich práci navazují a zvou Vás k putování po demonstračních objektech.

Rok dokončení: 2000

Zpět