SKYFILM

Než zašumí les

Přebal pořadu: Než zašumí les

Videopořad seznamuje s tématikou původního genofondu lesních dřevin.Provází diváka přirozenými lesními společenstvy od lužních lesů až po horské smrčiny. Samostatná kapitola je věnována borům. Snímek přibližuje záměr lesníků zvyšovat podíl listnatých dřevin v nově zakládaných lesích, více využívat přirozené obnovy lesních porostů, ale i zásady, které je nutno dodržet při umělé obnově lesa. Pořad se věnuje i záchraně mizejících druhů dřevin-jilmu, třešni ptačí, oskeruše a tisu. Otázky spojené se zachováním a využitím druhů našich lesních dřevin jsou objasněny se zřetelem na širokou laickou veřejnost, které je tento videoprogram určen.

Rok dokončení: 1997

Zpět