SKYFILM

Dokončené pořady

- 2017 -

Přebal pořadu: Živý plášť planety Země – GEODERMA

Živý plášť planety Země – GEODERMA

Půda provází život na Zemi a člověk by na této planetě bez ní nemohl existovat. Vzácná nebo obyčejná, živá či neživá, ztrácená a nenahraditelná. Co dnes vlastně o půdě víme? A jak s tímto poznáním nakládáme? Jak se člověk stará o pokožku naší matky Země,…

Přebal pořadu: Zdravější krajina

Zdravější krajina

Dokumentární zastavení u hospodářů, kteří využívají zemědělskou půdu v souladu s ochranou životního prostředí. Na místa, kde se dokázali domluvit zemědělci s přírodovědci a ochránci přírody tak, aby neutrpěla ani produkce plodin, ani kvalita krajiny.

- 2016 -

Přebal pořadu: Obrázky z Podyjí

Obrázky z Podyjí

Je u nás jen velmi málo oblastí, kde se zachovala příroda v celé své pestrosti a kráse. Národní park Podyjí je jedním z takových klenotů, druhové bohatství je díky jeho poloze zcela výjimečné. Snímek provází diváka časem i prostorem jedinečné „galerie“, kterou na jihozápadě Moravy vytvořila…

Přebal pořadu: ŠUMAVA – voda a les v obrazech

ŠUMAVA – voda a les v obrazech

Cílem filmu je ukázat Šumava skrytou, Šumavu, která není vidět na první pohled. Vzpomenout, že ji takto zblízka, důvěrně, osobitě viděli básníci, prozaici, grafici, kterých si vážíme. Viděli podobné věci: dramatické děje i klidná harmonická zátiší, odrazy a hry světel a barev, živoucí scenérie. Druhým cílem je…

Přebal pořadu: Krajina pro motýly

Krajina pro motýly

Bílé Karpaty patří k nejbohatším lokalitám motýlů u nás. V letech 2011-2016 probíhalo jejich sledování na obou stranách pohoří v rámci projektu LIFE. Zapojilo se do něj 34 odborníků, kteří po tři roky zkoumali každý měsíc od dubna do září lokality od Strážnice po…

- 2015 -

Přebal pořadu: Cesta podzemní vody

Cesta podzemní vody

Voda je samozřejmou a zdánlivě běžnou součástí našeho života. Zejména podzemní voda má pro člověka velký význam jako voda pitná, než se však dostane na místo spotřeby v našich domácnostech, má před sebou dlouhou cestu. Dlouhou, zajímavou a někdy ne zcela probádanou. Poodhalme tajemství této…

Přebal pořadu: Cestou suchých potoků

Cestou suchých potoků

Sucho. Fenomén mnoha tváří, který přichází plíživě a často zpočátku bez povšimnutí. Jenže to, co s sebou přináší, může mít dalekosáhlé následky. Obrací na ruby naše zaběhané stereotypy uvažování o krajině i o jejích tepnách – potocích a řekách. Během sucha v nich zaniká život tisíců krásných stvoření jako jsou…

- 2014 -

Přebal pořadu: Jak roste chléb

Jak roste chléb

Dokument nás provede cestou od zrna zasetého do půdy až ke chlebu na našem stole. Zachycuje nejdůležitější práce na poli včetně žní, srozumitelně a názorně popisuje mletí mouky ve mlýně a pečení kváskového chleba v menší pekárně. Vede nás k poznání provázanosti přírodních dějů a lidských…

- 2013 -

Přebal pořadu: Lednický park vypravuje

Lednický park vypravuje

O lednickém zámeckém parku, který patří mezi nejchráněnější přírodní území na světě a památkou zapsanou na seznamu světového kulturního dědictví UNESCO, již vzniklo hodně snímků a estetické i přírodní hodnoty jeho území byly komentovány mnoha autory, odborníky i básníky. V novém dokumentu však promlouvá o sobě sám park a dává nám tak jedinečnou…

Přebal pořadu: Cesta ke kameni

Cesta ke kameni

Přírodovědných dokumentů, které se zaměřují na neživoupřírodu, není hodně a těch, které se zaměřují na neživou přírodu České republiky, je ještě méně. Právě proto je filmový cyklus Cesta ke kameni poměrně jedinečný. Jasně a zřetelně ukazuje krásu a zajímavosti neživé přírody. Zaujme určitě žáky základních škol, kteří už nahlédli pod pokličku geologické problematiky např. ve vyučování…

- 2012 -

Přebal pořadu: Z kraje pod Buchlovem

Z kraje pod Buchlovem

Krajina, v níž žijeme, není jen fenoménem přírodním, ale i kulturním. Po tisíciletí jí prochází člověk a zanechává v ní své stopy, po staletí ji kultivuje, utváří a proměňuje při uspokojování svých potřeb. Krajina proto má svou hodnotu ekonomickou, ale také přírodní a estetickou….

- 2011 -

Přebal pořadu: Silva Gabreta – jak se rodí Šumavský horský les

Silva Gabreta – jak se rodí Šumavský horský les

Šumava, nebo také Silva Gabreta jak ji nazývali Římané, je domovem nejrozsáhlejších fragmentů přirozených a přírodě blízkých horských lesů na území České republiky. V posledních desetiletích tady probíhá velmi dramatická změna v důsledku větrných kalamit a gradace lýkožrouta smrkového. Tento film ilustruje, jak fungují přírodní…

- 2010 -

Přebal pořadu: Zámek Židlochovice – zahrada času

Zámek Židlochovice – zahrada času

Židlochovický zámek patří mezi neopomenutelné památky Jihomoravského kraje. Zámek i park v průběhu staletí vlastnily významné šlechtické rody, z nichž každý hrál podstatnou roli nejen v moravském regionu, ale ovlivňoval chod celé Evropy. O trvalých stopách jednotlivých rodů, proměnách krajiny, historii zámku a parku, ale i živé přítomnosti…

Přebal pořadu: Cena české krajiny

Cena české krajiny

V roce 2001 vzniklo v Čehovicích na Prostějovsku unikátní mokřadní biocentrum. Předcházel tomu velmi složitý proces pozemkových úprav vedený Pozemkovým úřadem v Prostějově, do kterého se podařilo zapojit nejen všech 365 vlastníků, místní radnici ale i všechny místní partnery. Na konci úspěšné směny bylo…

Přebal pořadu: Terapie zájmu

Terapie zájmu

Vydejme se spolu se dvěma mladými lidmi Martinou a Honzou na cestu moravskou krajinou. Zavedou nás do Jeseníků, na Valašsko, na Vysočinu i na Hanou, kde žijí hospodáři, pro něž je citlivý a šetrný vztah ke krajině samozřejmostí. Právě oni podávají mladým studentům důkaz…