SKYFILM

Z kraje pod Buchlovem

Načítání video přehrávače...
Přebal pořadu: Z kraje pod Buchlovem

Krajina, v níž žijeme, není jen fenoménem přírodním, ale i kulturním. Po tisíciletí jí prochází člověk a zanechává v ní své stopy, po staletí ji kultivuje, utváří a proměňuje při uspokojování svých potřeb. Krajina proto má svou hodnotu ekonomickou, ale také přírodní a estetickou. Navíc, zejména v těch oblastech, kde není přílišnými zásahy člověka zdevastována, je i nositelem mnoha příběhů. Stává se pamětí člověka a jeho životní pouti. Takové příběhy nabývají často podoby pověstí, pohádek a báchorek; kdysi byly ústně tradovány a byly tedy součástí lidové slovesnosti, dnes většinou nabývají podoby literární. Krajinou, která dosud neztratila paměť, jsou Chřiby s velkým množstvím historických památek, ale také míst, k nimž se vztahují příběhy tradované, tedy pověsti. V našem hodinovém dokumentu se vydáme do čtrnácti obcí mikroregionu Chřiby a do prostoru těchto hor, abychom si připomenuli zapomenuté příběhy a přiblížili tak divákovi duchovní dimenzi tohoto pohoří.

Odkaz na ČSFD.

Rok dokončení: 2012

Zpět