SKYFILM

Voda a krajina

Přebal pořadu: Voda a krajina

Snímek sleduje pramennou část říčky Olšavy, a to od malých průzračných potůčků obklopených lesy a loukami, až po znečištěnou řeku pod městem Bojkovice. Život kolem řeky a problémy s ní spojené vidí jinak starosta obe, jinak soukromý rolník, jinak místní učitel. Na řeku, ve které se ještě máchávalo prádlo, vzpomíná babička z Pitína. Pro hydrobiologa je řeka zase světem vodních organismů, podle kterých lze stanovit čistotu toku. Snímek věnuje pozornost samočistící schopnosti toku, významu břehových porostů, vhodnosti kořenové čistírny odpadních vod. Má podpořit zájem širší veřejnosti o čistotu toku ve svém okolí, probudit u obyvatele pocit spoluzodpovědnosti za mizející život z potoků a řek, ke kterému všichni svým způsobem přispíváme. Dokument vznikl ze semináře k revitalizaci povodí, který pořádala Veronica ve spolupráci s referátem životního prostředí OkÚ v Uherském Hradišti, Městským úřadem Bojkovice, Regionálním enviromentálním centrem Budapešť, Výzkumným ústavem vodohospodářským Brno a Fondem pomoci místní správě. Seminář proběhl 26. – 29.května 1993 v Bílých Karpatech.

Rok dokončení: 1993

Zpět