SKYFILM

V bodě nula

Přebal pořadu: V bodě nula

Dokumentární pořad seznamuje s konkrétními výsledky obnovy vesnice Benešov na Pelhřimovsku. Rodina Šrůtkových odešla z panelového domu na venkov, aby na Vysočině hospodařili podle zásad ekologického hospodaření. Pořad dokládá postupné naplňování „Ekologického projektu roku 1993“, který získal hlavní cenu časopisu Mladý svět a Ministerstva životního prostředí.

Rok dokončení: 1993

Zpět