SKYFILM

Stát – vlastník – krajina

Přebal pořadu: Stát – vlastník – krajina

Pozemkové úpravy jsou nutnou podmínkou k rozvoji obcí, regionů i státu a zároveň k lepší péči o přírodu a krajinu. Dokument na mnoha navštívených lokalitách ilustruje šíři a především výsledky složitého procesu pozemkových úprav: účelně upravenou zemědělskou krajinu, vyjasněné vlastnické vztahy k půdě a pořádek v katastru nemovitostí.

Rok dokončení: 2005

Zpět