SKYFILM

Šance pro venkov

Přebal pořadu: Šance pro venkov

Onou šancí je v tomto případě zemědělská turistika, pojem pod kterým se neskrývá nic nového, než i u nás v době první republiky známá tradice letních bytů, prázdnin na venkově. Snímek představuje možnosti a význam zemědělské turistiky jak pro hospodáře, tak i pro turisty a rekreanty. Pořad je určen jednak sedlákům, kteří o provozování turistiky uvažují, jednak širší veřejnosti, které je nabízen tento zatím méně obvyklý způsob trávení volného času.

Celý pořad najdete na YouTube.

Rok dokončení: 1993

Zpět