SKYFILM

Řeka pro život

Přebal pořadu: Řeka pro život

Je několik století starý technický sen o vybudování vodní cesty Dunaj Odra Labe tou pravou alternativou pro rozvoj údolních niv středoevropských řek? Dokument s touto myšlenkou polemizuje. Poukazuje na změny v pojetí vodního hospodářství ve světě a zdůrazňuje mj. i význam přírodních úseků nivy pro zachycování povodní. Ukazuje zárodky trvale udržitelné ekonomiky zejména podél řeky Moravy. Akcentuje rozvoj, který vychází z respektování přirozeného charakteru toků, obnovení jejich ekologických funkcí a využívání říční nivy zejména pro zásobování pitnou vodou, rekreaci, rybářství, lesní hospodářství a další aktivity, které jsou všude ve světě pilířem místní ekonomiky.

Scénář: Miroslav Kundrata

Režie: Ivan Stříteský

Délka pořadu: 21 min.

Celý pořad najdete na YouTube.

Rok dokončení: 2004

Zpět