SKYFILM

Ptačí perspektivy

Přebal pořadu: Ptačí perspektivy

Dokument seznamuje diváka se soustavou Natura 2000 a vysvětluje proč je vytvářena. Natura 2000 je soustava lokalit chránících nejvíce ohrožené druhy rostlin, živočichů a přírodních stanovišť na území EU. Videopořad se věnuje především směrnici o ochraně volně žijících ptáků.

Rok dokončení: 2003

Zpět