SKYFILM

Program SAPARD v České republice

Přebal pořadu: Program SAPARD v České republice

Předvstupní program SAPARD pro zemědělství a rozvoj venkova byl schválen Evropskou unií pro kandidátské země EU. Finanční prostředky programu SAPARD mohla Česká republika využívat v letech 2000 až 2006. Bylo podáno přes 3000 projektů, z nichž bylo v několika kolech příjmu žádostí vybráno k realizaci 1692. Celková hodnota finančních prostředků, přidělených z programu SAPARD jednotlivým projektům byla 4,4 miliardy korun.Dokumentace několika realizovaných projektů představuje především její šíři a rozmanitost, kterou jednotlivá akreditovaná opatření zahrnovala.

Rok dokončení: 2006

Zpět