SKYFILM

Příroda Uherskohradišťska – květena

Přebal pořadu: Příroda Uherskohradišťska – květena

Putování za pozoruhodnou květenou uherskohradišťska začíná u zregulované řeky Moravy. Postupně jsou představována rostlinná společenstva s odlišným vznikem a různými nároky na typ půdy, výšku hladiny spodní vody, klima, expozici vůči světovým stranám a způsob obhospodařování. V pořadu je představena květena odřezaných říčních ramen, pramenišť, lužních lesů, teplomilných doubrav, reliktního boru, dubohabrových hájů, bučin, smrčin, nivních luk, stepních luk a bělokarpatských orchideových luk pod vrcholem Velké Javořiny.

Rok dokončení: 1996

Zpět