SKYFILM

Příroda Uherskohradišťska – geologie

Přebal pořadu: Příroda Uherskohradišťska – geologie

Videoprogram seznamuje s geologickými poměry uherskohradišťska. Je zde vysvětleno rozčlenění území podle základních geologických jednotek a představena většina významných geologických lokalit okresu. Zvláštní pozornost je věnována paleontologickým dokladům a také hospodářskému využití nerostných surovin. Názorně je zde objasněna příčina plošných půdních sesuvů, které jsou pro region uherskohradišťska charakteristickým jevem a je zde přiblíženo rozdělení minerákních vod v oblasti. Celkové záběry jednotlivých lokalit jsou doplněny řadou detailů, celky jsou prezentovány leteckými snímky.

Rok dokončení: 1994

Zpět