SKYFILM

Příroda Slovácka

Přebal pořadu: Příroda Slovácka

Pořad, který na příkladu jihovýchodní Moravy seznamuje s pestrostí a krásou naší přírody. Zachycuje jednotlivé biotopy od údolních niv, mokřadů a rybníků přes klimaxová lesní společenstva jakými jsou lužní lesy, doubravy, habřiny a bučiny k společenstvům, které za svůj rozvoj vděčí lidské činnosti (lužní, stepní a podhorské louky). Velkou pozornost snímek věnuje stepím, které představuje v několika základních typech. Přiblíženy jsou i unikátní biotopy, se kterými se u nás mimo region Slovácka téměř nesetkáme (bělokarpatské orchideové louky, volné váté písky, střídavě vlhké doubravy). Celkové záběry biotopů jsou ve videoprogramu doplněny vzácnými leteckými snímky. Detailní záběry ukazují více než stovku různých druhů rostlin a živočichů (i velmi vzácných) typických pro jednotlivá stanoviště. České odborné názvy rostlin a živočichů jsou do obrazu inzertovány titulky. Videoprogram představuje i nejcennější chráněná území v oblasti a vysvětluje vazbu společenstev na přírodní podmínky a negativní zásahy člověka. Pořad je určen pro základní a střední školství.

Rok dokončení: 1992

Zpět