SKYFILM

Osypané břehy

Přebal pořadu: Osypané břehy

Výukový pořad o posledních přirozených meandrech středního toku řeky Moravy u Strážnice. Zachycuje jejich historický vývoj k čemuž využívá starých projektů vodohospodářských úprav a fotografií z meziválečného období. Pořad porovnává přírodní a upravené části toku a ukazuje ramena řeky Moravy odříznutá v období první republiky a v sedmdesátých letech. V pořadu jsou záběry typické říční geomorfologické činnosti, přirozených meandrů a letecké pohledy dokumentující tok řeky a jeho ovlivnění umělou regulací. Snímek polemizuje se záměrem úpravy zatím nedotčené části toku.

Rok dokončení: 1991

Zpět