SKYFILM

Obora – místo v krajině

Přebal pořadu: Obora – místo v krajině

Na majetku spravovaném státním podnikem Lesy České republiky lze nalézt 40 obor o celkové výměře téměř 27 tisíc hektarů.Dokument ukazuje, jak může citlivá a pečlivá péče o zvěř v oborách vést k uchování cenných přírodních a kulturních hodnot.Přibližuje práci dřívějšího i dnešního oborníka jako člověka zodpovědného nejen za zvěř, ale i za les a v širším smyslu i za krajinu a její historickou paměť.

Rok dokončení: 2005

Zpět