SKYFILM

Obojživelníci Hané

Přebal pořadu: Obojživelníci Hané

Pořad je vhodnou učební pomůckou pro výuku přírodopisu a ekologie na základních a středních školách. Přibližuje životní nároky čtrnácti druhů obojživelníků, kteří nežijí jenom na Hané : skokana hnědého, skokana štíhlého, skokana ostronosého, skokana zeleného, ropuchy zelené, ropuchy obecné, kuňky obecné, kuňky žlutobřiché, rosničky zelené, blatnice skvrnité, čolka velkého, čolka horského, čolka obecného a mloka skvrnitého. Prostřednictvím detailních záběrů a kreseb obojživelníků pořad seznamuje s jejich způsoby rozmnožování, lovu potravy a rozlišovacími znaky. Přibližuje hlasy skokanů, ropuch, kuněk a rosničky. Ukazuje způsob zahrabávání blatnice a mnoho dalších zajímavostí. Upozorňuje na nutnost zachování biotopů obojživelníků i na možnosti jejich aktivní ochrany.

Rok dokončení: 1991

Zpět