SKYFILM

Napojme prameny

Přebal pořadu: Napojme prameny

Snímek je inspirován knihou profesora Úlehly, který už v roce 1947 přesně formuloval nebezpečí, jaká pro krajinu plynou z neuvážených meliorací a odvodňování. Dnešní lesní ani zemědělská krajina není schopna vodu dostatečně zadržovat a dochází tak k velkým výkyvům v odtocích z povodí, k obrovským smyvům, k nebývalým záplavám a na druhé straně k vysychání celých regionů.

Scénář: RNDr. Miroslav Kundrata

Režie: RNDr. Miroslav Kundrata

Délka pořadu: 22 min.

Celý pořad najdete na YouTube.

Rok dokončení: 1995

Zpět