SKYFILM

Na dně hanáckých moří

Přebal pořadu: Na dně hanáckých moří

Pořad pojednává o geologických poměrech prostějovska. Tato oblast je geologicky velmi pestrá. Nacházejí se zde horniny pocházející ze starohor. U Stínavy na jediném místě na Moravě, je zkamenělinami doložená záplava silurským mořem. Toto postupně ustoupilo, ale již období devonu znamená další mořskou záplavu. Devonské usazeniny nalézáme poblíž Konice a Čelechovic. Právě v lokalitě Růžičkův lom nalézáme zkameněliny korálů, ramenonožců, stromatopor, měkkýšů, lilijic a trilobitů. Kulm je na prostějovsku nejrozšířenějším geologickým útvarem a skládá prakticky celou Drahanskou vrchovinu. Po kulmské záplavě moře na dlouho ustoupilo, ale ve třetihorách se ještě jednou vrátilo a zanechalo usazeniny, hlavně písky a vápence. Na konci třetihor byla Haná znovu zaplavena, tentokrát však sladkovodním jezerem. Pořad je určen žákům základních a středních škol.

Rok dokončení: 1992

Zpět