SKYFILM

Morava

Přebal pořadu: Morava

Dokument o řece Moravě od jejich pramenů po soutok s Dunajem. Film ukazuje problémy znečištění, eroze půdy a povodní, ochrany vodních zdrojů, odumírání lužních lesů, ale také dosud zachovalé krásné zbytky lužního lesa a luk tvořící kostru ekologické stability krajiny. (rezervace Šargoun, Zástudánčí, Oskovec, Ranšpurk, Marchegg). Celý film polemizuje se záměrem stavby průplavu Dunaj-Odra-Labe, který by ohrozil přirozené zbytky pomoravního luhu.

Rok dokončení: 1991

Zpět