SKYFILM

Lužní lesy

Přebal pořadu: Lužní lesy

Lužní lesy v nivách velkých řek jsou cennými společenstvy rostlin a živočichů, mají zásadní význam pro biodiverzitu a ekologickou stabilitu krajiny. Výukový pořad představuje významné biotopy, rostliny a živočichy lužního lesa, nastiňuje jeho historický vývoj, věnuje se přírodním dějům, které se v lužní krajině odehrávají a upozorňuje na jednotlivé aspekty významu lužního lesa.

Rok dokončení: 2005

Zpět