SKYFILM

Litovelské Pomoraví

Přebal pořadu: Litovelské Pomoraví

Videopořad seznamuje s unikátním územím na severozápad od Olomouce, které bylo v roce 1990 vyhlášeno Chráněnou krajinnou oblastí. Pořad přibližuje charakteristické druhy rostlin jarního a letního aspektu a věnuje pozornost vzácným korýšům jarních tůní – žábronožkám a listonohům. Snímek nabízí neopakovatelné záběry z prvního vypouštění bobrů evropských v České republice.

Rok dokončení: 1992

Zpět