SKYFILM

Krajinné souvislosti

Přebal pořadu: Krajinné souvislosti

Lesy jsou jedním z nejzachovalejších ekosystémů v našich zemích. Ne vždy to platí o celé kulturní krajině. V rozsáhlé zemědělské oblasti jižní Moravy začal lesní závod Židlochovice uplatňovat své zkušenosti s revitalizací, s ochranou přírody a s citlivou správou krajiny. Dokument ukazuje několik příkladů krajinné péče lesníků, kteří se cítí být odpovědni za přírodní i estetické hodnoty a za optimalizaci krajiny v širších souvislostech.

Rok dokončení: 2003

Zpět