SKYFILM

Krajinné plánování

Přebal pořadu: Krajinné plánování

Úvod do problematiky územních systémů ekologické stability krajiny. První biokoridor s biocentrem byl vysazen v přirozené skladbě odpovídajících druhů dřevin v „biologické poušti“ intenzivně zemědělsky obhospodařované krajiny Vyškovska. Sleduje postup realizace USES od terénního průzkumu přes projektování a zakládání, až po jejich údržbu. Film je vhodný pro vyšší stupně škol a všechny aktivity realizující svoji činnost v krajině.

Rok dokončení: 1991

Zpět