SKYFILM

Gazda

Přebal pořadu: Gazda

Dokument o práci lesníka – ing.Aloise Indrucha – z Vlárského průsmyku v Bílých Karpatech. Ukazuje správný způsob hospodaření v přirozených listnatých lesích i negativní důsledky špatného hospodaření – holosečí a výsadby smrkových monokultur. Film sleduje celý proces pěstění lesa od péče o zmlazené porosty, přes prořezávky a probírky až po těžbu. Ukazuje typické listnaté dřeviny. Věnuje se také myslivosti, estetice lesa a péči o krajinu.

Rok dokončení: 1989

Zpět