SKYFILM

Ekologická výchova

Přebal pořadu: Ekologická výchova

Snímek nabízí řadu inspirací a námětů pro hodiny ekologické výchovy v rámci vyučování, pro nejrůznější mimoškolní i prázdninové aktivity, seznamuje s názory a zkušenostmi lidí, kteří se touto problematikou systematicky zabývají již delší dobu. Pořad věnuje pozornost také činnosti Středisek ekologické výchovy, jejichž předností je především možnost výuky přímo v terénu a to formou exkurzí, jednodenních výletů, případně škol v přírodě.

Odkaz na ČSFD.

Rok dokončení: 1994

Zpět