SKYFILM

Členovci

Přebal pořadu: Členovci

Výukový videopořad Členovci je srozumitelný pro žáky i studenty základních a středních škol a učilišť. Pořad členěný do jednotlivých kapitol dává výborné předpoklady pro využití ve výuce vlastivědy, přírodopisu, biologie, ekologie apod.

Výukové DVD „Členovci“ si za cíl klade seznámit studenty s říší Členovců tak, jak tu učebnice neumožňují. Ve pěti kratších filmech se lze naučit, jak členovce lovit a pozorovat i jak je chránit a chovat; dozvědět se, jak některé lidské profese členovci inspirují a jiným škodí; zúčastnit se se třemi souputníky (kameraman Ivan, malíř Libor a jeho syn Tomáš) několika vycházek za členovci; a nakonec se dozvědět mnoho zajímavých detailů ze životních strategií členovců. Filmy jsou dále přehledně členěny na kapitoly, lze je tedy využít i pro kratší projekce ke konkrétním tématům, či jako dlouhodobější seriál s 10–15 minutovými sekvencemi.

Záběry byly natáčeny po celé České republice v průběhu let 2007–08. Komentář byl konzultován s řadou odborníků z vědeckých a akademických pracovišť, mimo jiné Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně, Univerzity Palackého v Olomouci, Entomologického ústavu ČAV v Českých Budějovicích a Muzea Vysočiny Jihlava.

Jednotlivé díly je možné shlédnout na stránkách dokumentárního cyklu.

Rok dokončení: 2009

Zpět