SKYFILM

Cesty lesem aneb o Programu 2000

Přebal pořadu: Cesty lesem aneb o Programu 2000

V roce 1999 přijaly Lesy České republiky Program 2000, který je zaměřen na budování turistických odpočinkových míst v lesích a naučných stezek, obnovu a údržbu studánek, opravy a údržbu regionálně významných drobných staveb, pomníčků a pamětních desek, údržbu vybraných kulturních památek v lesích, péči o památné stromy a aleje, ochranu a podporu biodiverzity, obnovu lesních vodních ploch, údržžbu vybraných turisticky exponovaných chodníků a cest, vybavení lesů informačními tabulemi a mnoho dalších aktivit.

Rok dokončení: 2004

Zpět