SKYFILM

Alternativní zemědělství

Přebal pořadu: Alternativní zemědělství

Pořad podává vstupní informaci o moderním způsobu hospodaření na zemědělské půdě. Alternativní zemědělství staví na biologických principech produkce, nepoužívá umělá hnojiva a chemické ochranné prostředky. Skýtá předpoklady produkce biologicky hodnotnějších potravin, ozdravění půdy a krajiny. Filosofie alternativního zemědělství dobře koresponduje s ekologickým hnutím a s koncepcí trvale udržitelného rozvoje. Není v rozporu s ochranným režimem vodních zdrojů, národních parků a chráněných krajinných oblastí. Pořad představuje naše první svazy bioproducentů a na příkladu Rakouska ukazuje, jak funguje celý systém od výroby, přes zpracování plodin až po prodej biopotravin.

Rok dokončení: 1991

Zpět