SKYFILM

Revitalizace na jižní Moravě

Přebal pořadu: Revitalizace na jižní Moravě

V rámci programu revitalizace říčních systémů bylo na jižní Moravě od roku 1992 dokončeno více než 150 revitalizačních akcí, na které bylo ze státního rozpočtu uvolněno 125 mil.Kč. Tak jak byly různorodé motivace jednotlivých investorů a technické řešení jednotlivých staveb, byl nakonec rozmanitý výsledný revitalizační efekt. Snímek dokumentuje tuto diverzitu. Při putování po obnovených rybnících či nově vybudovaných nádržích, revitalizovaných tocích, poldrech pro zachycení povodňových vod, obnovených tůních a meandrech, březích a ostrovech Vodního díla Nové Mlýny až po zavodňované lužní lesy, máte možnost si vytvořit vlastní úsudek o smyslu revitalizačních opatření.

Rok dokončení: 1998

Zpět