SKYFILM

Dokončené pořady

- 2003 -

Přebal pořadu: Ptačí perspektivy

Ptačí perspektivy

Dokument seznamuje diváka se soustavou Natura 2000 a vysvětluje proč je vytvářena. Natura 2000 je soustava lokalit chránících nejvíce ohrožené druhy rostlin, živočichů a přírodních stanovišť na území EU. Videopořad se věnuje především směrnici o ochraně volně žijících ptáků.

Přebal pořadu: Krajinné souvislosti

Krajinné souvislosti

Lesy jsou jedním z nejzachovalejších ekosystémů v našich zemích. Ne vždy to platí o celé kulturní krajině. V rozsáhlé zemědělské oblasti jižní Moravy začal lesní závod Židlochovice uplatňovat své zkušenosti s revitalizací, s ochranou přírody a s citlivou správou krajiny. Dokument ukazuje několik příkladů…

- 2002 -

Přebal pořadu: Dotýkání kouzla šupin

Dotýkání kouzla šupin

Videopořad nabízí méně tradiční putování „s veteránem kapřím rájem mezi Vodňany, Strakonicemi a Pískem.“ Nezve k jednostrunnému výkladu historie rybníkářství či technologie chovu ryb a jeho ekologických souvislostí, ani do hájemství šupináčů pod hladinou. S divákem, uvyklým „poznávat“ spíše povrch Petrova cechu z chvatu…

Přebal pořadu: Neznámá Hloučela

Neznámá Hloučela

Dokument seznamuje se stoletou historií proměn říčky Hloučela a se záměry do budoucna. Autoři našli pamětníky, kteří lesopark vysazovali v roce 1928. V pořadu je vzpomenut profesor Wolf iniciátor výsadeb kolem říčky na začátku minulého století. Jsou zde představeni mladí ochránci přírody, kteří pomáhají…

Přebal pořadu: Přírodou města Brna II.

Přírodou města Brna II.

Je možné, že po shlédnutí tohoto filmu, který je určen mladší generaci, se vypravíte s rodinou za hranice města. Je možné, že Vás nějaká skála zaujme natolik, že zalistujete v „učebnici Evropy“, jak je Brno obrazně nazýváno. Je možné, že Vás chytí prehistorie odkrytá…

Přebal pořadu: Žďárské vrchy – krajina útulná?

Žďárské vrchy – krajina útulná?

Putování malebnou krajinou Žďárských vrchů, které byly roku 1970 vyhlášeny chráněnou krajinnou oblastí, vybízí k zamyšlení. Zůstane tato krajina, která již více než století vábí básníky, hudebníky a hlavně malíře zvučných jmen ekologicky i esteticky hodnotná? O to se samozřejmě snaží odborní pracovníci Správy…

Přebal pořadu: Barvy lesa

Barvy lesa

Dokumentární videopořad, který má za cíl přiblížit jednak krásu a hodnotu lesů v České republice, jednak práci těch, kteří se o lesní porosty starají a vytvářejí jejich podobu. Snímek je koncipován tak, aby byl srozumitelný pro laické diváky. Hlavní hrdinové dokumentu – lesníci –…

Přebal pořadu: Lesník a příroda

Lesník a příroda

Snímek se soustřeďuje na jeden z nejdůležitějších aspektů lesnické práce: představuje ochranu biotopů a ekosystémů jako přirozenou součást činnosti lesních hospodářů. Tím nabourává přežívající mýtus o nesmiřitelnosti hospodářského využívání lesa a ekologického pohledu na svět.

- 2001 -

Přebal pořadu: Čehovická oáza

Čehovická oáza

Snímek dokumentuje proces budování regionálního biocentra v Čehovicích na základě schváleného návrhu komplexních pozemkových úprav. Realizaci tohoto modelového projektu předcházela celá řada intenzivních jednání, projektová příprava a rozsáhlé směny pozemků. Projekt poskytuje vyjímečný příklad spolupráce řady partnerů jak ze státní správy resortů zemědělství a…

Přebal pořadu: Přírodou města Brna

Přírodou města Brna

Autoři videopořadu představují zvířecí spoluobyvatele nejrůznějších městských lokalit, tak jak se s nimi může člověk setkat v průběhu celého roku. Často atraktivní záběry živočichů hnízdo poštolky na balkoně panelového domu, netopýří kolonie za obrazem v obývacím pokoji, mláďata sýkorek v poštovní schránce, leguán na…

Přebal pořadu: Barvy a tvary (Arboreta Křtiny a Řícmanice)

Barvy a tvary (Arboreta Křtiny a Řícmanice)

Krása tvarů a barev dřevin je ohromující. Ve sledu ročních období, v paralelách druhových i stanovištních je lze sledovat uprostřed Moravského krasu v arboretech Školního lesního podniku Masarykův les Křtiny Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně. S historií křtinského a řícmanického arboreta, s…

- 2000 -

Přebal pořadu: Žízeň lesa

Žízeň lesa

Videosnímek přibližuje řešení problémů umělé obnovy vodního režimu v lužních lesích. Revitalizace měnily charakter velké části výměry lesního závodu Židlochovice, a to od jižních okrajů města Brna přes Lednici a Břeclav po Hodonín. K obnově vodního režimu v lesích bylo realizováno za posledních deset…

Přebal pořadu: Za ozvěnami lesa

Za ozvěnami lesa

Lidská společnost vytvářela po staletí soustavný tlak na lesy.Toto dlouhodobé působení vytvořilo dnešní vzhled krajiny i lesních porostů. V uplynulých desetiletích se našli lesní hospodáři, kteří dokázali vypěstovat lesní porosty schopné plnit všechny funkce lesů. Lesy České republiky, s.p. na jejich práci navazují a…

Přebal pořadu: Lesy České republiky

Lesy České republiky

Státní podnik Lesy České republiky se od svého založení snaží systematicky seznamovat veřejnost s náplní své práce. Tento dokument ukazuje, jak se lesní hospodáři starají o naplnění základních funkcí lesa. Informuje o tom, jak vedle tradičních lesnických činností nabývají na významu péče o vodní…

Přebal pořadu: L.V.A. viděti….

L.V.A. viděti….

Pořad představuje Lednicko – valtický areál, který je chráněn UNESCEM, a přesto to není skanzen. Je to území, v němž je mnoho přírodních rezervací, a přesto se v něm hospodaří. Do krajiny pod lednickým minaretem je možno jezdit za rekreací i poučením všeho druhu…